تبلیغات
کردوان سفلی - باغ کاجدراز
کردوان سفلی
                                                                           باغ کاجدراز
           این باغ حدود یک کیلومتری و شمال روستای کردوان سفلی واقع شده این باغ قدمت تاریخی
       داشته است.

           عکس های از این باغ (کاجدراز) برایتان تو وبلاگم گذاشتم می تونید نگاه کنید.
       این عکس ها بعد از باران گرفتم
                                     
                       عکس های از باغ کاجدراز

                   اینم عکسی از خانه قدیمی در سمت شرقی باغ کاجدراز